Back To Top Button

Лепаци

Лепаци во стик и течни лепаци наменети за лепење хартија, картон, ткаенина. Одличен избор за секојдневна употреба во училиште, за изработка на најразлични проекти.

Лепаци во стик и течни лепаци наменети за лепење хартија, картон, ткаенина. Одличен избор за секојдневна употреба во училиште, за изработка на најразлични проекти.