Back To Top Button

USB Стикови – Флеш Мемории

USB Стикови – Флеш Мемории од германскиот бренд Media Range. Избор на различни големини (4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 GB) и брзини (2.0, 3.0)