Back To Top Button

Темперни Бои

Темперни Бои во туба со силни и интензивни тонови кои овозможуваат лесно боење на хартијата. Дополнително, палетата и висококвалитетните четки создаваат идеална комбинација за креативно изразување.

Прочитај повеќе

Темперни Бои во туба со силни и интензивни тонови кои овозможуваат лесно боење на хартијата. Дополнително, палетата и висококвалитетните четки создаваат идеална комбинација за креативно изразување.