Back To Top Button

Водени бои

Водени бои идеални за креативно изразување. Брзо се сушат, а тоа спречува размачување. Висококвалитетниот пигмент, остава живописни траги на хартијата.

Водени бои идеални за креативно изразување. Брзо се сушат, а тоа спречува размачување. Висококвалитетниот пигмент, остава живописни траги на хартијата.