Back To Top Button

Фотокопирна Хртија

Фотокопирна Хартија погодна за употреба во копир апарати.

Идеална за секојдневни канцелариски и домашни потреби, осигурувајќи висок квалитет при копирање. Достапна во А3 и А4 димензии, во различни бои.