Back To Top Button

Блокови

Блокови за ликовно со разновидни дизајни прилагодени за различни степени на образование на учениците. Блоковите обезбедуваат начин за изразување на творечките вештини, стимулирајќи креативно изразување преку уметничките дела на учениците.

Прочитај повеќе

Блокови за ликовно со разновидни дизајни прилагодени за различни степени на образование на учениците. Блоковите обезбедуваат начин за изразување на творечките вештини, стимулирајќи креативно изразување преку уметничките дела на учениците.