Back To Top Button

Перманентни Маркери

Перманентни Маркери со интензивен траг и боја. Наменети за пишување на разни видови површини. Одлични за училишна употреба.

Перманентни Маркери со интензивен траг и боја. Наменети за пишување на разни видови површини. Одлични за училишна употреба.