Back To Top Button

OFFICE POINT – ХЕМИСКО ПЕНКАЛО

OFFICE POINT – ХЕМИСКО ПЕНКАЛО

 

OFFICE POINT – ХЕМИСКО ПЕНКАЛО за секојдневна употреба.

Мина: 0,7 mm

Кутија: 1/24