Back To Top Button

DVD – R – MEDIA RANGE

DVD – R – MEDIA RANGE

 

DVD – R – MEDIA RANGE – ЦД-иња за чување на вашите податоци. Компатабилни со сите ЦД читачи што овозможува пристап до вашите податоци, слики, музика во секое време и на секое место.

Достапно во повеќе пакувања: 1/10, 1/25, 1/50, 1/100

Капацитет: 4.7 GB | 120 min 16 x speed