ДУПЛОФАН – ДВОЈНО ЛЕПЛИВА ТРАКА

Допаѓања
на залиха

Кратко инфо:

ДУПЛОФАН – ДВОЈНО ЛЕПЛИВА ТРАКА

 

ДУПЛОФАН – ДВОЈНО ЛЕПЛИВА ТРАКА отпорна на високи температури.

Достапна во 3 димензии: 18mm x 20m   /   24mm x 20m   /   48mm x 20m