ГРАНИЧНИЦИ БРОЈКИ – БУКВИ

Допаѓања
на залиха

Кратко инфо:

ГРАНИЧНИК БРОЈКИ – БУКВИ

А4 Формат

Граничник направен од квалитетен картон во боја. Достапен во повеќе различни варијанти и бои.