ГРАНИЧНИК ВО БОЈА 1-12

Допаѓања
на залиха

Кратко инфо:

ГРАНИЧНИК ВО БОЈА 1-12

А4 Формат

Граничник направен од квалитетен картон во боја. Достапен во повеќе различни варијанти и бои.