КОВЕРТ – АМЕРИКАН

Допаѓања
на залиха

Кратко инфо:

КОВЕРТ АМЕРИКАН

 

Коверт – Американ самолеплив од производителот ГПВ.

Коверт без прозор

Коверт со лев прозор

Коверт со десен прозор.