Back To Top Button

УР ФОЛИЈА / ПАПКА

УР ФОЛИИ / ПАПКИ

А4 Формат

ПВЦ папки за уредно чување на документи и лесна прегледност. 100 парчиња во едно пакување.
Достапни во повеќе различни микронажи.