Back To Top Button

ШТИПКИ ЗА ХАРТИЈА

ШТИПКИ ЗА ХАРТИЈА

 

ШТИПКИ ЗА ХАРТИЈА – се користат за спојување на поголем број страници при што хартијата не се оштетува. Достапни во повеќе димензии.

Димензии: 15mm, 19mm, 25mm, 32mm, 41mm, 51mm