Back To Top Button

ПЕЈЏ МАРКЕР – МЕМО СТИК PELIKAN

ПЕЈЏ МАРКЕР / МЕМО СТИК

 

Пејџ Маркер за одбележување на страни. Направени се од материјал кој дозволува да запишете забелешка на површината. Издвојте ги страниците кои ви се поважни со овие мемо стикови.