Back To Top Button

ПАТРОНИ И РЕФИЛИ / МИНИ

РЕФИЛИ ПЕЛИКАН

 

Патрони за Налив Перо:

– Пеликан TP/6

– Пеликан GTP/5

 

Мини за Пенкала:

– Пеликан Рефил 337 – мина: F (0.8mm) / M (1.0mm) / B (1.2mm)

– Пеликан Рефил 38 – мина: F (0.8mm) / M (1.0mm) / B (1.2mm)

 

Мини за Ролер:

– Пеликан Рефил 338 – мина: F (0.8mm) / M (1.0mm) / B (1.2mm)