Back To Top Button

МИНИ ЗА ТЕХНИЧКИ МОЛИВ HB 0.7

19 ден

МИНИ ЗА ТЕХНИЧКИ МОЛИВ HB 0.7

 

Мини за технички молив, тенкоминец со мека графитна мина со ниво на тврдина HB и дебелина од 0.7мм, идеално за технички цртежи, школско работење, пишување и други активности каде што се бара прецизност и детално ракување.

Шифра: СЦ577