Back To Top Button

Графички Калкулатор CASIO FX-9860GII -LC-EH

Графички Калкулатор CASIO FX-9860GII -LC-EH

Висококвалитетен и долготраен

 

  • голем монохроматски дисплеј со 8 реда и 6 функциски тастери
  • решавање интеграли, диференцијални и статистички функции – има преку 2800 функции
  • табеларнен и графички приказ на резултатите –  Dual Graph (table & graph, graph & graph)
  • 61kB RAM меморија
  • 28 независни мемории
  • опционо УСБ поврзување со компјутер
  • димензии 21x87x180mm, тежина 205g