Back To Top Button

DVD – RW (Rewritable) -MEDIA RANGE

DVD – RW (Rewritable) -MEDIA RANGE

 

DVD – RW (Rewritable) -MEDIA RANGE – ЦД-иња за чување на вашите податоци. Компатабилни со сите ЦД читачи што овозможува пристап до вашите податоци, слики, музика во секое време и на секое место.

Rewritable х 1000 пати

Пакување: 1/10

Капацитет: 4.7 GB | 120 min 4 x speed