Back To Top Button

ДУПЛОФАН – ДВОЈНО ЛЕПЛИВА ТРАКА

ДУПЛОФАН – ДВОЈНО ЛЕПЛИВА ТРАКА

 

ДУПЛОФАН – ДВОЈНО ЛЕПЛИВА ТРАКА Универзална двострана самолеплива лента отпорна на високи температури.

Достапна во 3 димензии: 18mm x 20m   /   24mm x 20m   /   48mm x 20m