Back To Top Button

CD-R / DVD-R UNPRINED – MEDIA RANGE

CD-R / DVD-R UNPRINED -MEDIA RANGE

 

CD-R / DVD-R UNPRINED -MEDIA RANGE – ЦД-иња за чување на вашите податоци. Компатабилни со сите ЦД читачи што овозможува пристап до вашите податоци, слики, музика во секое време и на секое место.

Пакување: 1/100

Капацитет CD-R : 700 mb | 80 min 52 x speed

Капацитет DVD-R : 4.7 GB | 120 min 16 x speed