Тетратка – ПСЖ (тврди корици)

ТЕТРАТКА ЛИПА МИЛ / МАР МАР ЛИЦЕНЦИ – ПСЖ

 

Формат: A4 (205×290) / А5 (145×202) тврди корици

Листови: 75 g/m² бела офсет хартија (wood-free)

Предлист: 110 g/m² хартија (wood-free)

Корица:  сива лепенка 1,5, mm + 130 g/m² хартија / Сјајна Пластификација + УВ лак + Глитер / 4+0

Дизајни: A4 (4 различни дизајни) / A5 (4 различни дизајни)

Фолија/кутија/палета: 5 / 15/ 1080 парчиња

Фолија/кутија/палета (А5): 5 / 30/ 2160 парчиња

 

*оваа тетратка е достапна во А5 варијанта

*оваа тетратка е достапна во А4 варијанта

*оваа тетратка е достапна во А5 (тврди корици) варијанта

*оваа тетратка е достапна во А4 (тврди корици) варијанта

 

Погледнете ги и останатите тетратки од нашите колекции

Shopping Cart
Scroll to Top