fbpx

01. Сетови со Попуст

 • Сет 1 – Едукативни Вежбанки со Активности + Прибор

  512 ден 419 ден

  СЕТ ОД ЕДУКАТИВНИ ВЕЖБАНКИ + ПРИБОР

  МАТЕЈ И ЛУНА 

  ФорматА4
  Корица: мека
  Во сетот влегуваат: 2 вежбанки, 12 дрвени боички, молив, гума за бришење
   
  Сликовниците со Активности Матеј и Луна  претставуваат најдобри вежбанки за мозокот на дечињата. Во оваа серија на сликовници има повеќе активности дизајнирани специјално за развивање на мозокот на дечињата.
   
  Активностите кои ги содржи оваа вежбанка се: цртање, боење, пишување, броење, поврзување, сметање и уште многу други игри преку кои најмладите се забавуваат и истовремено учат.
   
  Прибор кој ќе им биде потребен на дечињата за да можат да ги извршат сите активности е: дрвени боички, фломастери, моливчиња, гума, острилка.

  Оваа сликовница ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини

  – поттикнување логичко размислување

  – поттикнување на фантазијата и креативноста

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата


    

  КЛИК ТУКА за да ја видите и нашата понуда со сетови од боенки и сликовници со попуст  !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет 2 – Едукативни Вежбанки со Активности + Прибор

  512 ден 419 ден

  СЕТ ОД ЕДУКАТИВНИ ВЕЖБАНКИ + ПРИБОР

  МАТЕЈ И ЛУНА 

  ФорматА4
  Корица: мека
  Во сетот влегуваат: 2 вежбанки, 12 дрвени боички, молив, гума за бришење
   
  Сликовниците со Активности Матеј и Луна  претставуваат најдобри вежбанки за мозокот на дечињата. Во оваа серија на сликовници има повеќе активности дизајнирани специјално за развивање на мозокот на дечињата.
   
  Активностите кои ги содржи оваа вежбанка се: цртање, боење, пишување, броење, поврзување, сметање и уште многу други игри преку кои најмладите се забавуваат и истовремено учат.
   
  Прибор кој ќе им биде потребен на дечињата за да можат да ги извршат сите активности е: дрвени боички, фломастери, моливчиња, гума, острилка.

  Оваа сликовница ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини

  – поттикнување логичко размислување

  – поттикнување на фантазијата и креативноста

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата


    

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет 3 – Едукативни Вежбанки со Активности + Прибор

  918 ден 695 ден

  СЕТ ОД ЕДУКАТИВНИ ВЕЖБАНКИ + ПРИБОР

  МАТЕЈ И ЛУНА 

  ФорматА4
  Корица: мека
  Во сетот влегуваат: 4 вежбанки, 12 дрвени боички, молив, гума за бришење
   
  Сликовниците со Активности Матеј и Луна  претставуваат најдобри вежбанки за мозокот на дечињата. Во оваа серија на сликовници има повеќе активности дизајнирани специјално за развивање на мозокот на дечињата.
   
  Активностите кои ги содржи оваа вежбанка се: цртање, боење, пишување, броење, поврзување, сметање и уште многу други игри преку кои најмладите се забавуваат и истовремено учат.
   
  Прибор кој ќе им биде потребен на дечињата за да можат да ги извршат сите активности е: дрвени боички, фломастери, моливчиња, гума, острилка.

  Оваа сликовница ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини

  – поттикнување логичко размислување

  – поттикнување на фантазијата и креативноста

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата


    

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет 4 – Новогодишни Сликовници и Боенки + Дрвени Боици

  632 ден 499 ден

  СЕТ СО НОВОГОДИШНИ СЛИКОВНИЦИ СО АКТИВНОСТИ И БОЕНКИ + ДРВЕНИ БОИЦИ

   
  Во сетот влегуваат: 
  – 12 дрвени боички Пеликан
  – 1 едукативна сликовница со активности – “Дедо Мраз кај Матеј и Луна”
  – 1 сликовница – “Двајца Дедо Мразовци”
  – 1 боенка “Зимска Бајка”
  – 1 боенка “Дедо Мраз”

   
  Активностите кои ги содржи овој сет се: цртање, боење, пишување, поврзување, логичко размислување и уште многу други игри преку кои најмладите се забавуваат и истовремено учат.

  Овие активности ќе им помогнат на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини

  – развивање на креативниот ум, фантазијата и логичкото размислување

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата

  – јакнење на концетрацијата

  – поттикнување на детската љубопитност, фантазија и креативност

  – учење на боите, формите, предметите и поимите

   
  Прибор кој ќе им биде потребен на дечињата за да можат да ги извршат сите активности е: дрвени боички, фломастери, моливчиња, гума, острилка.

   


  Боењето на разни форми и фигури покрај тоа што на интересен и забаван начин му помага на детето да се запознае со секојдневните животни опкружувања, исто така ја поттикнуваа и координацијата помеѓу окото и раката што претставува одлична подлога за изучувањето на буквите кога детето ќе тргне во училиште.

  Сликовниците се забавни и поучни приказни полни со убави илустрации и претставуваат одлична забава и иделана можност за дружба помеѓу децата и родителите. 


   
  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет 5 – Новогодишни Сликовници и Боенки + Дрвени Боици

  460 ден 369 ден

  СЕТ СО НОВОГОДИШНИ БОЕНКИ И СЛИКОВНИЦИ + ДРВЕНИ БОИЦИ

   
  Во сетот влегуваат: 
  – 12 дрвени боички Пеликан
  – 1 сликовница – “Снешко Смешко”
  – 1 боенка “Зимска Бајка”
  – 1 боенка “Зошто доцни Дедо Мраз”
   
   
  Боењето на разни форми и фигури покрај тоа што на интересен и забаван начин му помага на детето да се запознае со секојдневните животни опкружувања, исто така ја поттикнуваа и координацијата помеѓу окото и раката што претставува одлична подлога за изучувањето на буквите кога детето ќе тргне во училиште.
   
   
  Овие боенки ќе им помогнат на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини и креативниот ум

  – поттикнување на детската љубопитност, фантазија и креативност

  – учење на боите, формите, предметите и поимите

   


  Боењето на разни форми и фигури покрај тоа што на интересен и забаван начин му помага на детето да се запознае со секојдневните животни опкружувања, исто така ја поттикнуваа и координацијата помеѓу окото и раката што претставува одлична подлога за изучувањето на буквите кога детето ќе тргне во училиште.

  Сликовниците се забавни и поучни приказни полни со убави илустрации и претставуваат одлична забава и иделана можност за дружба помеѓу децата и родителите. 

   

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Едукативни Игри со Активности за Деца 1

  800 ден 690 ден

  СЕТ ИГРИ СО АКТИВНОСТИ 

  СЕЧИ ЛЕПИ + ШАРЕНИ СТРАНИЦИ

   

  Овој сет содржи: 
  дрвени боици Пеликан
  работни листови со активности за сечење и лепење (Сечи Лепи)
  работни листови за индивидуални логички активности (Шарени Страници)
  ножички Пеликан
  липак Пеликан
   
  Во овие комплети ќе најдете активности специјално дизајнирани за подобрување на моторните вештини и креативноста на децата. 
  Активностите кои ги содржи оваа вежбанка се: цртање, боење, поврзување, лепење, логичко решавање и уште други игри преку кои најмладите се забавуваат и истовремено учат.
   
  Заедно со овој сет доаѓа и прибор од германскиот производител Pelikan (дрвени боички, ножички, лепаче) со кој дечињата ќе можат да ги извршат сите задачи.
   

  Овој комплет ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини и координација

  – поттикнување логичко размислување

  – зголемување на креативноста

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата


  Шарени страници за Умни Глави – Овој комплет се состои од повеќе разновидни содржини, кои на вашето дете ќе му овозможат да ја зголеми својата концентрација, да ги подобри своите логички вештини и да ја развие својата креативност. 

  Сечи Лепи –Во овој комплет ќе пронајдете листови со делови за сечење и лепење, со кои вашето дете ќе може да создаде различни форми. 


   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Едукативни Игри со Активности за Деца 2

  800 ден 690 ден

  СЕТ ИГРИ СО АКТИВНОСТИ 

  СЕЧИ ЛЕПИ 2 + ШАРЕНИ СТРАНИЦИ

   

  Овој сет содржи: 
  дрвени боици Пеликан
  работни листови со активности за сечење и лепење (Сечи Лепи 2)
  работни листови за индивидуални логички активности (Шарени Страници)
  ножички Пеликан
  липак Пеликан
   
  Во овие комплети ќе најдете активности специјално дизајнирани за подобрување на моторните вештини и креативноста на децата. 
  Активностите кои ги содржи оваа вежбанка се: цртање, боење, поврзување, лепење, логичко решавање и уште други игри преку кои најмладите се забавуваат и истовремено учат.
   
  Заедно со овој сет доаѓа и прибор од германскиот производител Pelikan (дрвени боички, ножички, лепаче) со кој дечињата ќе можат да ги извршат сите задачи.
   

  Овој комплет ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини и координација

  – поттикнување логичко размислување

  – зголемување на креативноста

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата


  Шарени страници за Умни Глави – Овој комплет се состои од повеќе разновидни содржини, кои на вашето дете ќе му овозможат да ја зголеми својата концентрација, да ги подобри своите логички вештини и да ја развие својата креативност. 

  Сечи Лепи –Во овој комплет ќе пронајдете листови со делови за сечење и лепење, со кои вашето дете ќе може да создаде различни форми. 

    

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Едукативни Игри со Активности за Деца 3

  1,145 ден 890 ден

  СЕТ ИГРИ СО АКТИВНОСТИ 

  СЕЧИ ЛЕПИ + ШАРЕНИ СТРАНИЦИ

   

  Овој сет содржи: 
  дрвени боици Пеликан
  работни листови со активности за сечење и лепење (Сечи Лепи 1)
  работни листови со активности за сечење и лепење (Сечи Лепи 2)
  работни листови за индивидуални логички активности (Шарени Страници)
  ножички Пеликан
  липак Пеликан
   
  Во овие комплети ќе најдете активности специјално дизајнирани за подобрување на моторните вештини и креативноста на децата. 
  Активностите кои ги содржи оваа вежбанка се: цртање, боење, поврзување, лепење, логичко решавање и уште други игри преку кои најмладите се забавуваат и истовремено учат.
   
  Заедно со овој сет доаѓа и прибор од германскиот производител Pelikan (дрвени боички, ножички, лепаче) со кој дечињата ќе можат да ги извршат сите задачи.
   

  Овој комплет ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини и координација

  – поттикнување логичко размислување

  – зголемување на креативноста

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата


  Шарени страници за Умни Глави – Овој комплет се состои од повеќе разновидни содржини, кои на вашето дете ќе му овозможат да ја зголеми својата концентрација, да ги подобри своите логички вештини и да ја развие својата креативност. 

  Сечи Лепи –Во овој комплет ќе пронајдете листови со делови за сечење и лепење, со кои вашето дете ќе може да создаде различни форми. 

    

  Видете ја и нашата понуда од сетови боенки и сликовници со попуст со клик тука !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Другарки со Стил – Сет 1 (Едукативна Вежбанка)

  570 ден 449 ден

  СЕТ ЕДУКАТИВНИ ВЕЖБАНКИ – ДРУГАРКИ СО СТИЛ

  ФорматА4
  Корица: мека
  Во сетот влегуваат:
  12 дрвени боички Пеликан,
  2 едукативни вежбанки,
  лепак Пеликан
  ножички Пеликан
   
  Креирај облека за другарките со стил!

  Собери ги сите другарки и менувај им ги облеките!


  Оваа боенка содржи активности како: боење, сечење,лепење, креативно размислување. 

  Дечињата користејќи ја својата имагинација и креативност можат да комбинираат различни модни креации за четирите другарки Ања, Лина, Јана и Срна.

  Оваа сликовница ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини

  – поттикнување на крееативниот ум, фантазија и креативноста на детето

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата

  – зајакнување на концентрацијата

    

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Другарки со Стил – Сет 2 (Едукативна Вежбанка)

  570 ден 449 ден

  СЕТ ЕДУКАТИВНИ ВЕЖБАНКИ – ДРУГАРКИ СО СТИЛ

  ФорматА4
  Корица: мека
  Во сетот влегуваат:
  12 дрвени боички Пеликан,
  2 едукативни вежбанки,
  лепак Пеликан
  ножички Пеликан
   
  Креирај облека за другарките со стил!

  Собери ги сите другарки и менувај им ги облеките!


  Оваа боенка содржи активности како: боење, сечење,лепење, креативно размислување. 

  Дечињата користејќи ја својата имагинација и креативност можат да комбинираат различни модни креации за четирите другарки Ања, Лина, Јана и Срна.

  Оваа сликовница ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини

  – поттикнување на крееативниот ум, фантазија и креативноста на детето

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата

  – зајакнување на концентрацијата

    

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Другарки со Стил – Сет 3 (Едукативни Вежбанки)

  978 ден 690 ден

  СЕТ ЕДУКАТИВНИ ВЕЖБАНКИ – ДРУГАРКИ СО СТИЛ

  ФорматА4
  Корица: мека
  Во сетот влегуваат:
  12 дрвени боички Пеликан,
  4 деукативни вежбанки,
  лепак Пеликан,
  ножички Пеликан.
   
  Креирај облека за другарките со стил!

  Собери ги сите другарки и менувај им ги облеките!


  Оваа боенка содржи активности како: боење, сечење,лепење, креативно размислување. 

  Дечињата користејќи ја својата имагинација и креативност можат да комбинираат различни модни креации за четирите другарки Ања, Лина, Јана и Срна.

  Оваа сликовница ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини

  – поттикнување на крееативниот ум, фантазија и креативноста на детето

  – зајакнување на самостојноста и самодовербата

  – зајакнување на концентрацијата

    

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Боенки + Сликовници – Пчеличката Маја

  800 ден 649 ден

  СЕТ ОД БОЕНКИ И СЛИКОВНИЦИ СО ПЧЕЛИЧКАТА МАЈА

  (сетот содржи: 2 сликовници, 1 боенка, 1 цртанка, дрвени боички Пеликан, гума, моливчиња ) 

  Димензии: 210х210
  Димензии: мека
  Страни: (72) 24 + 24 + 12 + 12
   
   
  Сет од сликовници, боенка и цртанка со најпознатата пчеличка на светот надополнети со прибор од германскиот производител Пеликан.

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Сликовници – Пчеличката Маја

  800 ден

  СЕТ ОД ЧЕТИРИ СЛИКОВНИЦИ СО ПЧЕЛИЧКАТА МАЈА 

  Димензии: 210х210
  Димензии: мека
  Страни: (96) 24 + 24 + 24 + 24
   
  Сет едукативни сликовници со најпознатата пчеличка на светот. 

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Боенки (Животинки) + Дрвени Боици Пеликан

  516 ден 415 ден

  СЕТ БОЕНКИ – ЖИВОТИНКИ + ДРВЕНИ БОИЦИ ПЕЛИКАН

  Во сетот влегуваат
  дрвени боици Пеликан
  боенка – “Слонко и Пријателите”
  боенка – “Диносауруси”
  боенка – “Птици на Жица”
  боенка – “Смешни Чудовишта”
   

  Боенките за деца се многу важен дел во развивањето на креативниот ум и моторичките вештини кај децата. Боењето на разни форми и фигури покрај тоа што на интересен и забаван начин му помага на детето да се запознае со секојдневните животни опкружувања, исто така ја поттикнуваа и координацијата помеѓу окото и раката што претставува одлична подлога за изучувањето на буквите кога детето ќе тргне во училиште.

   

  • Боењето покрај тоа што претставува забава за децата им помага и за:

  – развој на моторичките вештини и креативност кај децата

  – јакнење на концетрацијата

  – поттикнување на детската љубопитност, фантазија и креативност

  – учење на боите, формите, предметите и поимите

   

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Боенки (Машки) + Дрвени Боици Пеликан

  387 ден 329 ден

  СЕТ БОЕНКИ ЗА МАШКИ + ДРВЕНИ БОИЦИ ПЕЛИКАН

  Во сетот влегуваат
  дрвени боици Пеликан
  боенка – “Необични Колички”
  боенка – “Смешни Чудовишта”
  боенка – “Диносауруси”
   

  Боенките за деца се многу важен дел во развивањето на креативниот ум и моторичките вештини кај децата. Боењето на разни форми и фигури покрај тоа што на интересен и забаван начин му помага на детето да се запознае со секојдневните животни опкружувања, исто така ја поттикнуваа и координацијата помеѓу окото и раката што претставува одлична подлога за изучувањето на буквите кога детето ќе тргне во училиште.

   

  • Боењето покрај тоа што претставува забава за децата им помага и за:

  – развој на моторичките вештини и креативност кај децата

  – јакнење на концетрацијата

  – поттикнување на детската љубопитност, фантазија и креативност

  – учење на боите, формите, предметите и поимите

   

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Боенки (Женски) + Дрвени Боици Пеликан

  387 ден 329 ден

  СЕТ БОЕНКИ ЗА ЖЕНСКИ + ДРВЕНИ БОИЦИ ПЕЛИКАН

  Во сетот влегуваат
  – дрвени боици Пеликан
  – боенка – “Необични Принцези”
  – боенка – “Птици на Жица”
  – боенка – “Принцези”
   

  Боенките за деца се многу важен дел во развивањето на креативниот ум и моторичките вештини кај децата. Боењето на разни форми и фигури покрај тоа што на интересен и забаван начин му помага на детето да се запознае со секојдневните животни опкружувања, исто така ја поттикнуваа и координацијата помеѓу окото и раката што претставува одлична подлога за изучувањето на буквите кога детето ќе тргне во училиште.

   

  • Боењето покрај тоа што претставува забава за децата им помага и за:

  – развој на моторичките вештини и креативност кај децата

  – јакнење на концетрацијата

  – поттикнување на детската љубопитност, фантазија и креативност

  – учење на боите, формите, предметите и поимите

   

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Боенки со Налепници + Дрвени Боици Пеликан

  654 ден 445 ден

  СЕТ ОД 6 БОЕНКИ СО НАЛЕПНИЦИ + ДРВЕНИ БОИЦИ ПЕЛИКАН

  Во сетот влегуваат
  дрвени боици Пеликан
  боенка – “Превозни Средства”
  боенка – “Играчки”
  боенка – “Домашни Животни”
  боенка – “Диви Животни”
  боенка – “Бубачки”
  боенка – “Овошје и Зеленчук”

  Боенките за деца се многу важен дел во развивањето на креативниот ум и моторичките вештини кај децата. Боењето на разни форми и фигури покрај тоа што на интересен и забаван начин му помага на детето да се запознае со секојдневните животни опкружувања, исто така ја поттикнуваа и координацијата помеѓу окото и раката што претставува одлична подлога за изучувањето на буквите кога детето ќе тргне во училиште.

   

  • Боењето покрај тоа што претставува забава за децата им помага и за:

  – развој на моторичките вештини и креативност кај децата

  – јакнење на концетрацијата

  – поттикнување на детската љубопитност, фантазија и креативност

  – учење на боите, формите, предметите и поимите

   

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Боенки за Деца + Дрвени Боици Пеликан

  774 ден 479 ден

  СЕТ ОД 6 БОЕНКИ ЗА ДЕЦА + ДРВЕНИ БОИЦИ ПЕЛИКАН

  Во сетот влегуваат
  – дрвени боици Пеликан
  – боенка – “Слонко и Пријателите”
  – боенка – “Смешни Чудовишта”
  – боенка – “Птици на Жица 1”
  – боенка – “Птици на Жица 2”
  – боенка – “Весела Азбука”
  – боенка – “Чудовиштата од планетата Зорх”

  Боенките за деца се многу важен дел во развивањето на креативниот ум и моторичките вештини кај децата. Боењето на разни форми и фигури покрај тоа што на интересен и забаван начин му помага на детето да се запознае со секојдневните животни опкружувања, исто така ја поттикнуваа и координацијата помеѓу окото и раката што претставува одлична подлога за изучувањето на буквите кога детето ќе тргне во училиште.

   

  • Боењето покрај тоа што претставува забава за децата им помага и за:

  – развој на моторичките вештини и креативност кај децата

  – јакнење на концетрацијата

  – поттикнување на детската љубопитност, фантазија и креативност

  – учење на боите, формите, предметите и поимите

   

  Видете ја нашата понуда од сетови со попуст со клик тука !

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Сликовници – Дина и Додо

  472 ден

  СЕТ ОД ЧЕТИРИ СЛИКОВНИЦИ ДИНА И ДОДО 

  Димензии: 210х210
  Корица: мека
  Страни: (96) 24 + 24 + 24 + 24
   
  Комплет од 4 едукативни сликовници за деца со Дина и Додо. 

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Решавај со Дина и Додо

  420 ден 375 ден

  СЕТ ОД ТРИ СЛИКОВНИЦИ СО АКТИВНОСТИ

  Формат: Б5
  Корици: меки
  Страни: (108) 36 + 36 + 36
  Во сетот влегуваат: 3 сликовници, 12 дрвени боички, 2 моливчиња, гума за бришење
   
  Комплет од 3 едукативни вежбанки за мозокот на дечињата. 
  Активностите кои ги содржат овие вежбанки се: боење, пишување, броење, поврзување и уште многу други игри преку кои најмладите се забавуваат и истовремено учат.

   

  Оваа сликовница ќе им помогне на дечињата во:

  – развој на нивните моторичките вештини

  – развој на логичките капацитети и способности

  – поттикнување на фантазијата и креативноста

  – забавно учење на математика преку игри


  Прибор кој ќе им биде потребен на дечињата за да можат да ги извршат сите активности е: дрвени боички, моливчиња, гума, острилка.

   

  КЛИК ТУКА за да ја видите и нашата понуда со сетови од боенки и сликовници со попуст  !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет за Сезнајковци

  590 ден 560 ден

  СЕТ ОД ТРИ СЛИКОВНИЦИ ЗА НАЈМЛАДИТЕ 

  Наслови: 
  1. Другарска Азбука
  2. Игра со Именки
  3. Игра со Глаголи
   
  Димензии: 210х210 / 210х210 / 210х210

  Корица: мека / мека / мека

  Страни: 36 / 20 / 24
   
   
  Сет сликовници кој ќе им помогне на најмладите да влезат во светот на буквите, именките и глаголите и полека ќе ги припреми за на училиште. 

  Другарска Азбука – сликовница што ќе ве упати во светот на буквите, на пишувањето, на запознавањето со кирилското псимо. Во неа, на забавен и на шаренолик начин преку римувани строфи ќе дознаете повеќе за другарството, за заемните игри, понекогаш и за работните задачи на момчиња и девојчиња, чиишто имиња почнуваат со иста буква.

  Игра со Именки – Со оваа шарена сликовница во рима, ќе влезете во игривиот свет на именките. Преку прекрасните слики и зборовите во боја, ќе научите како да ги препознаете и како да ги употребите. Именките навистина лесно се учат и лесно се помнат!

  Игра со Глаголи – Влезете во игривиот свет на глаголите. Преку прекрасните слики и зборовите во боја, ќе научите како да ги препознаете и како да ги употребите. Глаголите навистина лесно се учат и лесно се помнат!

   

    КЛИК ТУКА за да ја видите и нашата понуда со сетови од боенки и сликовници со попуст  !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Басни

  670 ден 620 ден

  КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ НАЈУБАВИ БАСНИ 

  Комплетот Содржи:
  Басна – “Војската на Лавот”
  Басна – “Лакомата Мечка”
  Басна – “Кучето и Зајакот”
  Басна – “Жабата и Глушецот”
   
   
  Басните се кратки приказни или песнички во кои најчесто главни ликови се животните , со кои се опишуваат човечки особини. Така на пример, лисицата е итра, мравката е вредна, зајакот е наивен и слично. Ликовите во басните можат да бидат и луѓе, растенија, предмети и природни појави.
  Секоја басна има поука (наравоучение), со која авторот сака да покаже како некои човечки особини се добри, а кои не се, а со тоа се учат дечињата кои особини треба да ги присвојат а, кои се лоши и треба да се избегнуваат.

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Бајки и Басни

  1,344 ден 1,190 ден

  КОМПЛЕТ ОД НАЈУБАВИТЕ БАЈКИ И БАСНИ

  Комплетот Содржи: 
  Бајка – “Момчето што се скри во златното јаболко”
  Бајка – “Девојчето и дванаесетте месеци”
  Бајка – “Вејко Северко”
  Бајка – “Двата Цара”
  Басна – “Војската на Лавот”
  Басна – “Лакомата Мечка”
  Басна – “Кучето и Зајакот”
  Басна – “Жабата и Глушецот”
   
   

  Читањето бајки и басни на децата има бројни бенефити:

  – ги учат децата како да се справуваат со проблеми

  – градат емоционална жилавост

  – им помагаат на децата во развивање на фантазијата и креативниот ум


  Бајките претставуваат забавни и поучни приказни полни со убави илустрации кои им помагаат на децата во развивања на фантазијата и креативниот ум. Тие се кратки приказни со измислени ликови и карактери кои постојат илјадници години и се пренесуваат од генерација на генерација.

  Басните имаат поука (наравоучение) со која авторот сака да покаже како некои човечки особини се добри, а кои не се, а со тоа се учат дечињата кои особини треба да ги присвојат а, кои се лоши и треба да се избегнуваат.

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет Бајки

  670 ден 620 ден

  КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ НАЈУБАВИ БАЈКИ

  Комплетот Содржи: 
  Бајка – “Момчето што се скри во златното јаболко”
  Бајка – “Девојчето и дванаесетте месеци”
  Бајка – “Вејко Северко”
  Бајка – “Двата Цара”
   
  “Ако сакате вашите деца да бидат интелигентни – читајте им бајки, ако сакате да бидат уште поинтелигентни – читајте им повеќе.”  – Алберт Ајнштајн
   
  Бајките претставуваат забавни и поучни приказни полни со убави илустрации кои им помагаат на децата во развивања на фантазијата и креативниот ум. Тие се кратки приказни со измислени ликови и карактери кои постојат илјадници години и се пренесуваат од генерација на генерација.
   

  Читањето бајки на децата има бројни бенефити:

  – Бајките ги учат децата како да се справуваат со проблеми

  – Бајките градат емоционална жилавост

  – Бајките им помагаат на децата во развивање на фантазијата и креативниот ум


   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.

 • Сет за Најмладите

  530 ден 510 ден

  СЕТ ОД ТРИ СЛИКОВНИЦИ ЗА НАЈМЛАДИТЕ 

  Наслови: 
  1. Три шарени јајца и една лоша маца
  2. Волшебна ноќ во шумата
  3. Мојата прва книга со зборови
   
  Димензии: 210х210 / 210х210 / А5
  Димензии: тврда / тврда / мека
  Страни: (38) 12 / 12 /14
   
   
  Картонски сликовници е наменети за најмалите дечиња, за преку нив да ги научат првите поими и да се запознаат со светот околу нив.

   

    

  КЛИК ТУКА за да ја видите и нашата понуда со сетови од боенки и сликовници со попуст  !

   

  Во нашата онлајн книжара можете да најдете боенки за деца, сликовници за деца, литература и книжевност за деца, како и останати едукативни забавни игри прилагодени за соодветната возраст кои на децата им помагаат да ги развиваат својата креативност и имагинација.