Лиценци

 • Тетратка – САНТОРО ГОРЏУС (тврди корици)

  ТЕТРАТКА ЛИПА МИЛ / МАР МАР ЛИЦЕНЦИ – ГОРЏУС (САНТОРО)

   

  Формат: A4 (205×290) / А5 (145×202) тврди корици

  Листови: 75 g/m² бела офсет хартија (wood-free)

  Предлист: 110 g/m² хартија (wood-free)

  Корица:  сива лепенка 1,5, mm + 130 g/m² хартија / Сјајна Пластификација + УВ лак + Глитер / 4+0

  Дизајни: A4 (8 различни дизајни) / A5 (9 различни дизајни)

  Фолија/кутија/палета: 5 / 15/ 1080 парчиња

  Фолија/кутија/палета (А5): 5 / 30/ 2160 парчиња

   

  *оваа тетратка е достапна во А5 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А5 (тврди коцици) варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 (тврди коцици) варијанта

   

  Погледнете ги и останатите тетратки од нашите колекции

 • Тетратка – САНТОРО ГОРЏУС (меки корици)

  ТЕТРАТКА ЛИПА МИЛ / МАР МАР ЛИЦЕНЦИ – ГОРЏУС (САНТОРО)

   

  Формат: A4 (205×297) / А5 (145×205) меки корици

  Листови: 75 g/m² бела офсет хартија (wood-free)

  Предлист: 100 g/m² хартија (wood-free)

  Корица:  GC1 картон 230 g/m² / Мат Пластификација + УВ лак + Глитер / 4+0

  Дизајни: A4 (9 различни дизајни) / A5 (8 различни дизајни)

  Фолија/кутија/палета: 10 / 60 / 2880 парчиња

  Фолија/кутија/палета (А5): 10 / 60 / 5760 парчиња

   

  *оваа тетратка е достапна во А5 (145×205) варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 (205×297) варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А5 (тврди коцици) (145×202) варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 (тврди коцици) (205×290) варијанта

   

  Погледнете ги и останатите тетратки од нашите колекции

 • Тетратка – ПСЖ (тврди корици)

  ТЕТРАТКА ЛИПА МИЛ / МАР МАР ЛИЦЕНЦИ – ПСЖ

   

  Формат: A4 (205×290) / А5 (145×202) тврди корици

  Листови: 75 g/m² бела офсет хартија (wood-free)

  Предлист: 110 g/m² хартија (wood-free)

  Корица:  сива лепенка 1,5, mm + 130 g/m² хартија / Сјајна Пластификација + УВ лак + Глитер / 4+0

  Дизајни: A4 (4 различни дизајни) / A5 (4 различни дизајни)

  Фолија/кутија/палета: 5 / 15/ 1080 парчиња

  Фолија/кутија/палета (А5): 5 / 30/ 2160 парчиња

   

  *оваа тетратка е достапна во А5 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А5 (тврди корици) варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 (тврди корици) варијанта

   

  Погледнете ги и останатите тетратки од нашите колекции

 • Тетратка – ПСЖ (меки корици)

  ТЕТРАТКА ЛИПА МИЛ / МАР МАР ЛИЦЕНЦИ –ПСЖ

   

  Формат: A4 (205×297) / А5 (145×205) меки корици

  Листови: 75 g/m² бела офсет хартија (wood-free)

  Предлист: 100 g/m² хартија (wood-free)

  Корица:  GC1 картон 230 g/m² / Мат Пластификација + УВ лак + Глитер / 4+0

  Дизајни: A4 (6 различни дизајни) / A5 (6 различни дизајни)

  Фолија/кутија/палета: 10 / 60 / 2880 парчиња

  Фолија/кутија/палета (А5): 10 / 60 / 5760 парчиња

   

  *оваа тетратка е достапна во А5 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А5 (тврди корици) варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 (тврди корици) варијанта

   

  Погледнете ги и останатите тетратки од нашите колекции

 • Тетратка – БАРСЕЛОНА (тврди корици)

  ТЕТРАТКА ЛИПА МИЛ / МАР МАР ЛИЦЕНЦИ – БАРСЕЛОНА

   

  Формат: A4 (205×290) / А5 (145×202) тврди корици

  Листови: 75 g/m² бела офсет хартија (wood-free)

  Предлист: 110 g/m² хартија (wood-free)

  Корица:  сива лепенка 1,5, mm + 130 g/m² хартија / Сјајна Пластификација + УВ лак + Глитер / 4+0

  Дизајни: A4 (8 различни дизајни) / A5 (9 различни дизајни)

  Фолија/кутија/палета: 5 / 15/ 1080 парчиња

  Фолија/кутија/палета (А5): 5 / 30/ 2160 парчиња

   

  *оваа тетратка е достапна во А5 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А5 (тврди корици) варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 (тврди корици) варијанта

   

  Погледнете ги и останатите тетратки од нашите колекции

 • Тетратка – БАРСЕЛОНА (меки корици)

  ТЕТРАТКА ЛИПА МИЛ / МАР МАР ЛИЦЕНЦИ – БАРСЕЛОНА

   

  Формат: A4 (205×297) / А5 (145×205) меки корици

  Листови: 75 g/m² бела офсет хартија (wood-free)

  Предлист: 100 g/m² хартија (wood-free)

  Корица:  GC1 картон 230 g/m² / Мат Пластификација + УВ лак + Глитер / 4+0

  Дизајни: A4 (9 различни дизајни) / A5 (8 различни дизајни)

  Фолија/кутија/палета: 10 / 60 / 2880 парчиња

  Фолија/кутија/палета (А5): 10 / 60 / 5760 парчиња

   

  *оваа тетратка е достапна во А5 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А5 (тврди корици) варијанта

  *оваа тетратка е достапна во А4 (тврди корици) варијанта

   

  Погледнете ги и останатите тетратки од нашите колекции