Моливи

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ТРИАНГУЛАР

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА ХБ – ТРИАНГУЛАР

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во разни забавни бои што го прави интересен за сите деца.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – PELIKAN

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – PELIKAN

   

  Дрвен молив со гума од највисок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово лесно бришење со гума без да остави дамки на хартијата.

  Хексагоналниот облик на моливот е за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. На телото на овој молив е исцртана таблицата за множење и го прави интересен за сите деца.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ПАСТЕЛ

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА ХБ – ПАСТЕЛ

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото и гумичката на овој молив се во нежни пастелни бои.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – НЕОН

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – НЕОН

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово лесно бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото и гумата на овој молив е во јаки неон бои и има атрактивен, модерен дизајн.

   

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – МЕТАЛИК

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – МЕТАЛИК

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во метализирани тонови со црна гумичка за бришење на врвот.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ЅВЕЗДИЧКИ

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ЅВЕЗДИЧКИ

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во светли интензивни бои со принт од ѕвеѕдички на него.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – NEON TUBE

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – NEON TUBE

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово лесно бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото и гумата на овој молив се во јаки неон бои што му даваат атрактивен и модерен изглед.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

   

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ФЛЕКСИ

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ФЛЕКСИ

   

  Дрвен молив со гума HB. Направен е од дрво кое е поразлично од стандардните и дозволува одредено виткање без да се скрши. Има цврста HB мина која тешко се крши. Телото на овој молив е во разни забавни бои што го прави интересен за сите деца.

  Хексагоналниот облик на моливот е за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – ТРИАНГУЛАР

  ДРВЕН МОЛИВ HB – ТРИАНГУЛАР

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во повеќе различни бои што го прави интересен за сите деца.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – ПРЕМИУМ

  ДРВЕН МОЛИВ HB – ПРЕМИУМ

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во црна боја со јаки неон линии по неговата должива што го прави интересен за сите деца.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – КРИСТАЛ

  ДРВЕН МОЛИВ HB – КРИСТАЛ

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е со разни интересни илустрации и кристали во боја што го прави интересен за сите деца.