fbpx

Моливи

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ТРИАНГУЛАР

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА ХБ – ТРИАНГУЛАР

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во разни забавни бои што го прави интересен за сите деца.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – PELIKAN

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – PELIKAN

   

  Дрвен молив со гума од највисок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово лесно бришење со гума без да остави дамки на хартијата.

  Хексагоналниот облик на моливот е за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. На телото на овој молив е исцртана таблицата за множење и го прави интересен за сите деца.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ПАСТЕЛ

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА ХБ – ПАСТЕЛ

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото и гумичката на овој молив се во нежни пастелни бои.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – НЕОН

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – НЕОН

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово лесно бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото и гумата на овој молив е во јаки неон бои и има атрактивен, модерен дизајн.

   

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – МЕТАЛИК

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – МЕТАЛИК

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во метализирани тонови со црна гумичка за бришење на врвот.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ЅВЕЗДИЧКИ

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ЅВЕЗДИЧКИ

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во светли интензивни бои со принт од ѕвеѕдички на него.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – NEON TUBE

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – NEON TUBE

   

  Дрвен молив со гума со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово лесно бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото и гумата на овој молив се во јаки неон бои што му даваат атрактивен и модерен изглед.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

   

 • ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ФЛЕКСИ

  ДРВЕН МОЛИВ СО ГУМА HB – ФЛЕКСИ

   

  Дрвен молив со гума HB. Направен е од дрво кое е поразлично од стандардните и дозволува одредено виткање без да се скрши. Има цврста HB мина која тешко се крши. Телото на овој молив е во разни забавни бои што го прави интересен за сите деца.

  Хексагоналниот облик на моливот е за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – ТРИАНГУЛАР

  ДРВЕН МОЛИВ HB – ТРИАНГУЛАР

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во повеќе различни бои што го прави интересен за сите деца.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – ПРЕМИУМ

  ДРВЕН МОЛИВ HB – ПРЕМИУМ

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во црна боја со јаки неон линии по неговата должива што го прави интересен за сите деца.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – КРИСТАЛ

  ДРВЕН МОЛИВ HB – КРИСТАЛ

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е со разни интересни илустрации и кристали во боја што го прави интересен за сите деца.

 • УМЕТНИЧКИ ДРВЕН МОЛИВ – АРТ ЛАЈН

  УМЕТНИЧКИ ДРВЕН МОЛИВ – АРТ ЛАЈН

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Овој молив е достапен со различна тврдост на мината од 2H – 12B

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – NEON + GOLD

  ДРВЕН МОЛИВ HB – NEON + GOLD

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата. По должината на телото на овој молив се провлекуваат јаки неон линии што го прави интересен за сите деца.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – MUSIC

  ДРВЕН МОЛИВ HB – MUSIC

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово бришење со гума без да остави дамки на хартијата.

 • ДРВЕН МОЛИВ HB – BLUE

  ДРВЕН МОЛИВ HB – BLUE

   

  Дрвен молив со висок квалитет. Направен е од квалитетно дрво и цврста HB мина која тешко се крши. Графитот е од премиум квалитет што овозможува негово лесно бришење со гума без да остави дамки на хартијата. Телото на овој молив е во силна плава боја, а врвот е обоен во неколку различни бои што му дава интересен и модерен изглед.

  Има триангулар облик за поудобно држење при пишување и цртање.