ОГЛАС ЗА РАБОТА

 

 

 

Графотекс заради зголемување на обемот на својата работа има потреба од проширување на својот тим. Објавуваме оглас за вработување на:

ПРОДАЖЕН АГЕНТ / КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПРОДАЖБА

На огласот можат да конкурираат кандидати кои сметаат дека ги поседуваат долунаведените лични карактеристики и потребни квалификации. Работното искуство не е пресудно и нема да се смета за предност при носењето на конечната одлука.

 

 

 

 

 

 

Графотекс заради зголемување на обемот на својата работа има потреба од проширување на својот тим. Објавуваме оглас за вработување на:

ДИСТРИБУТЕР / МАГАЦИОНЕР

На огласот можат да конкурираат кандидати кои сметаат дека ги поседуваат долунаведените лични карактеристики и потребни квалификации. Работното искуство не е пресудно и нема да се смета за предност при носењето на конечната одлука .